Buledoktor

Udbuling – alternativet ved reparation at buler i karosseri og plader. Ved hjælp af specielt udformet værktøj har buledoktoren mulighed for at fjerne selv store buler, så en efterbehandling af skaden bliver minimal. Derved bortfalder de høje udgifter til en fuldstændig nylakering og der er en ikke ringe tidsbesparelse. Da buledoktorens værktøj er let og transportabelt, egner det sig perfekt til den mobile indsats, og kunden kan få udbedret sine skader lokalt.

Alle vore buledoktorer har årelang erfaring på dette område.

Ofte er en efterbehandling fuldstændig unødvendig, da små deformationer i karosseripladen lader sig tilbageforme helt uden lakskader. Hvis lakken fra start har skader, må stedet naturligvis udspartles og lakeres. Dette foretages efterfølgende, men ligesom ved de øvrige skridt med stærkt formindsket arbejds- og tidsindsats og er derfor væsentligt billigere.